2020 Yılı CMK Ücret Tarifesi Yayımlandı!

2020 Yılı CMK Ücret Tarifesi Yayımlandı!

16 Ocak 2020 tarih ve 31010 sayılı Resmî Gazete’de Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesi yayımlanmıştır.

5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13. maddesine dayanılarak hazırlanan bu Tarifenin amacı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekiller tarafından yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

1. Soruşturma evresinde takip edilen işler için 416 TL,

2. Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 648 TL,

3. Asliye ceza mahkemelerinde:

Takip edilen davalar için 713 TL,

Seri yargılama usulü uyarınca takip edilen işler için 298 TL,

4. Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.280 TL,

5. Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 713 TL,

6. Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.280 TL,

7. İcra ceza ile fikrî ve sınai haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile infaz hâkimliklerinde takip edilen davalar için 713 TL,

8. Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1.280 TL ve

9. Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 1.441 TL ödenir.

16 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe giren -01 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere- Tarifenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.