2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi!

2019 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi!

23 Aralık 2019 tarih ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de 512 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Tebliğde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasına göre yeniden değerleme oranı 2019 yılı için %22,58 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Tebliğdeki oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı belirtilmiştir.

Yeniden değerleme oranının tespit edildiği Tebliğin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.