Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Hakkında Yargıtaydan Önemli Karar!

18 Temmuz 2019 tarih ve 30835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 08 Mart 2019 tarih ve 2017/10 E. 2019/1 K. sayılı kararı ile belirli süreli iş sözleşmeleri ile ilgili önemli bir karar verilmiştir. Yüksek Mahkeme, belirli süreli iş sözleşmesi olarak yapılmakla birlikte objektif nedeni bulunmayan iş sözleşmelerinde, süreye bağlı cezai […]

AYM Cenazeye Katılmasına İzin Verilmeyen Tutuklunun İhlal İddialarını Haklı Buldu!

11 Temmuz 2019 tarih ve 30828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi(AYM)nin 13 Haziran 2019 tarih ve 2016/61250 no’lu başvurusuna ilişkin kararı ile ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunanları ilgilendirebilecek dikkat çeken bir ihlal kararı verildi. Anayasa Mahkemesi, ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu başvurucunun, vefat eden kardeşinin cenaze törenine katılmasına izin verilmemesi hakkında yaptığı bireysel başvuruyu […]

Özel Öğretim Kurumu Personeli ile Yapılan Sözleşme Belirli Sürelidir!

29 Haziran 2018 tarih ve 30463 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 23 Şubat 2018 tarih ve 2017/1 E. 2018/2 K. sayılı kararı yayımlanmıştır. Kararda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile eğitim ve öğretimin öğrenciler açısından kesintisiz devam etmesi amaçlandığından “en az bir takvim yılı” süreli sözleşme imzalanmasını öngören anılan Kanunun […]

İşçilik Alacaklarının Belirlenebilir Olup Olmadığı Hakkında Önemli Karar!

29 Haziran 2018 tarih ve 30463 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 15 Aralık 2017 tarih ve 2016/6 E. 2017/5 K. sayılı kararı yayımlanmıştır. Kararda, işçilik alacaklarının çok değişik türlerde olabileceği, aynı tür işçilik alacaklarında dahi alacağın her daim belirli ya da belirsiz olmasından söz edilemeyeceği, her somut olayda mahkemelerin alacağın belirli […]

Teminat Alacakları İçin İhtiyati Haciz Kararı Verilemez!

29 Haziran 2018 tarih ve 30463 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 27 Aralık 2017 tarih ve 2016/1 E. 2017/6 K. sayılı kararı yayımlanmıştır. Kararda, ihtiyati haczin bir icra işlemi değil, geçici özel bir hukuki koruma müessesesi olduğundan ve ayrıca bu müessesenin İİK md. 257 kapsamında yalnızca para alacakları için öngörülmüş bulunduğundan […]

1 22 23 24