Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında İleri Sürülebilecek Haklı Sebeplerin Zaman Bakımından Sınırlanması

Anonim şirketin haklı sebeple feshi davasında, dava açma hakkı -paylara değil, azınlığın pay sahipliği sıfatına bağlı bir hak olduğundan- azınlık payını devrettiğinde bu hak kural olarak devralana geçmez[1]. Zira azınlığın pay sahipliği sıfatı, kural olarak, hem haklı sebebin gerçekleştiği tarihte hem dava tarihinde var olmalıdır[2]. O hâlde davacı azınlık, açacağı davada esasen pay sahibi sıfatını […]