Avukatlara Yeşil Pasaport Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi!

17 Ocak 2020 tarih ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı avukatlara hususi damgalı(yeşil) pasaport verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yönetmelik uyarınca, hususi damgalı pasaport başvurusunda bulunan avukat hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap […]