Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiden Manevi Tazminat Talep Etmesi Mümkün Değildir!

08 Aralık 2018 tarih ve 30619 sayılı Resmî Gazete’de Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 06 Temmuz 2018 tarih ve 2017/5 E. 2018/7 K. sayılı kararı yayımlanmıştır. Büyük Genel Kurul, evli olduğunu bildiği hâlde eşlerden biriyle birlikte olan üçüncü kişiye karşı, diğer eşin manevi tazminat talebinde bulunamayacağına karar vermiştir. Kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Maddi Kişisel Varlıklara Saldırı Hâlinde Manevi Tazminat

I. Yaralama 1. Yaralanan kişinin zararı Haksız fiil sonucu yaralanan kişi, bu olayın meydana geldiği sırada bedeninde bir acı ve elem duymuştur. Bununla birlikte, zarar gören yaralama sonucu bir dizi tıbbi müdahaleye tabi tutulmuş ve/veya vücudunun muhtelif bölgelerinde yaralama sonucu izler kalmış ya da kalacak olabilir. Buna benzer hâllerde zarar gören, yaralanması sebebiyle doğan manevi […]