Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshine İlişkin Hükmün Zaman Bakımından Uygulanması

Anonim şirketin haklı sebeple feshi, Türk hukukunda ilk kez 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile düzenlenmiş olduğundan, TTK md. 531’in zaman bakımından uygulanmasına ilişkin çeşitli durumlar ortaya çıkmaktadır[1]. 14 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, 6102 sayılı TTK hükümlerinin yürürlüğe konulması ile uygulanmasına ilişkin usul […]