Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Haklı Sebep Olarak Şirketin Sürekli Zarar Etmesi

Anonim şirket ekonomik temeller üzerine kurulmuş bir sermaye şirketidir. Şirketin amacı da kâr elde etmektir. Ancak şirketin yeni kurulduğu dönemlerde kısa sürede ya da sürekli kâr elde etmesini beklemek hayatın olağan akışına ve mantığa aykırıdır. Dolayısıyla bir şirketin kurulma ile gelişme döneminde fazla harcama yapılabileceği, dolayısıyla kendisini amorti etmesinin ancak süreç içinde mümkün olabileceği ve […]

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında Haklı Sebep Olarak Çoğunluğun Gücünü Kötüye Kullanması

I. Kavram Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş şirkettir(6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 329). Çoğunluk kavramı ile, oyların çoğunluğuna sahip olması dolayısıyla şirket iradesine etki eden pay sahipleri[1]; azınlık kavramıyla ise, esas sermayenin en az onda birini veya halka açık anonim şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri ifade edilmektedir. Anonim şirketlerde payların […]

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasının İşlevleri Nelerdir?

I. Çoğunluk Gücünün Kötüye Kullanılmasına Karşı Azınlığın Korunması Sermaye şirketi olan anonim şirketlerde çoğunluğa göre hareket etme prensibi vardır[1]. Çoğunluğun alacağı kararlar tüm pay sahiplerine sirayet etmektedir. Bir diğer söyleyişle, pay sahipliğinden doğan hakların çok büyük kısmı çoğunluk gücünün etkisindedir[2]. Örneğin, genel kurul kararlarıyla kâr payı dağıtılmayabilir; rüçhan hakkı sınırlandırılabilir; imtiyazlı paylar çıkarılarak pay sahipleri […]