2021 Yılı Danıştay Daireleri İş Bölümü Kararı Yayımlandı!

19 Aralık 2020 tarih ve 31339 sayılı Resmî Gazete’de Danıştay Başkanlık Kurulunun 18 Aralık 2020 tarih ve 2020/62 sayılı kararı yayımlanmıştır. Yayımlanan karar ile, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 27. maddesi uyarınca Danıştay dava daireleri arasındaki iş bölümü aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: DANIŞTAY 2. DAİRE İçişleri Bakanlığı ile bu Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu […]

Avukatlara Yeşil Pasaport Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi!

17 Ocak 2020 tarih ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Düzenlenmesine Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı avukatlara hususi damgalı(yeşil) pasaport verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yönetmelik uyarınca, hususi damgalı pasaport başvurusunda bulunan avukat hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap […]