Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasında İleri Sürülebilecek Haklı Sebeplerin Zaman Bakımından Sınırlanması

Anonim şirketin haklı sebeple feshi davasında, dava açma hakkı -paylara değil, azınlığın pay sahipliği sıfatına bağlı bir hak olduğundan- azınlık payını devrettiğinde bu hak kural olarak devralana geçmez[1]. Zira azınlığın pay sahipliği sıfatı, kural olarak, hem haklı sebebin gerçekleştiği tarihte hem dava tarihinde var olmalıdır[2]. O hâlde davacı azınlık, açacağı davada esasen pay sahibi sıfatını […]

Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davasının İşlevleri Nelerdir?

I. Çoğunluk Gücünün Kötüye Kullanılmasına Karşı Azınlığın Korunması Sermaye şirketi olan anonim şirketlerde çoğunluğa göre hareket etme prensibi vardır[1]. Çoğunluğun alacağı kararlar tüm pay sahiplerine sirayet etmektedir. Bir diğer söyleyişle, pay sahipliğinden doğan hakların çok büyük kısmı çoğunluk gücünün etkisindedir[2]. Örneğin, genel kurul kararlarıyla kâr payı dağıtılmayabilir; rüçhan hakkı sınırlandırılabilir; imtiyazlı paylar çıkarılarak pay sahipleri […]