İhtiyati Tedbir Nedir?

Geçici hukuki koruma tedbirleri, mevcut bir davanın veya takibin sonucunu beklemeden, bu yollara başvurunun başarıyla sonuçlanması durumunda kesin olarak sağlanacak korumayı geçici olmak koşuluyla sağlayan, hukuki korunma talebinde bulunan kişinin iddiasının konusunu oluşturan mal veya hakkı güvenceye alan yolların tümü olarak ifade edilmektedir[1]. Geçici hukuki koruma tedbiri bir üst kavram olup, ihtiyati tedbir, özel hukuk […]