Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı!

24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmî Gazete’de 7201 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikler ile, 6831 sayılı Orman Kanununun ek 8. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılmış; ek 16. maddesine yeni fıkra ilave edilmiş; ayrıca anılan Kanuna “Geçici Madde 12” eklenmiş; 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye […]