OSMAN CAN BAŞDEMİR

ocb@baskahukuk.com

 

Başdemir’in okul bilgileri, mezuniyet dereceleri, not ortalamaları, lisansüstü akademik çalışmaları, yaptığı katkılar için aldığı teşekkürler ve iş deneyimlerine; “avukatlık meslek kurallarına aykırılık teşkil etmemek”, “iş sağlamak için reklam sayılabilecek her türlü hareket ile salt ün kazanmaya yönelik her türlü davranıştan çekinmek”, “kendisini başka avukatlardan farklı tanıtmamak” ve “haksız rekabete yol açmamak” adına web sitemizde yer verilmemektedir*.

 

*Düzenleme, Ankara Barosu Başkanlığı mütalaaları uyarınca yapılmıştır.